ขอรับใบราคากล้องวงจรปิดภายใน 3 นาที

บริษัทเราทำให้การหากล้องวงจรปิดที่เหมาะกับคุณเป็นเรื่องงายดาย เพียงแจ้งว่ารุ่นใดที่คุณต้องการและทางเราจะเสนอราคาให้คุณได้ภายใน 3 นาที! ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

Comments Off

ตัวอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด

Posted May 21st, 2013 in Buying Guide by admin

เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว นอกเหนือไปจากกล้องและตัว DVR แล้ว มีอุปกรณ์อื่นที่จะต้องติดตั้งให้สมบูรณ์เช่นกัน อุปกรณ์ข้างล่างนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ขอให้มี

สายเคเบิ้ล

สัญญาณวิดีโอได้ถูกส่งมาจากตัวกล้องวงจรปิดถึงตัวดีวีอาร์ผ่านตัวสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวนหรือสาย RG59 เพราะว่าต้องใช้พลังงานในการใช้กล้องด้วย ช่างติดตั้งจะต้องใช้ Siamese cable ซึ่งรวมสาย RG59 และสายไฟไว้ในสายเดียวกัน สายนี้เป็นสายที่กำหนดความยาวมาให้และมีสายยาว 500 หรือ 1,000 ฟุต สายที่กำหนดความยาวมาให้แล้วจะสะดวกสบายเพราะว่ามีตัวต่อสายไฟและตัว BNC แนบมาด้วย เพื่อการทำงานที่นานกว่า ช่างติดตั้งจะใช้สายที่พันมาให้แล้วมากกว่าเพื่อที่จะปรับความยาวเอง

Image

ตัวเชื่อมต่อและตัวอแดปเตอร์

การติดตั้งกล้องวงจรปิดใดๆ อาจจะต้องใช้ตัวเชื่อมและตัวอแดปเตอร์ที่ต่างกันไป ตัวเชื่อมเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการส่งสัญญาณจากสายเคเบิ้ลหนึ่งหรืออุปกรณ์ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง อแดปเตอร์อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นในการเปลี่ยนจากตัวเชื่อมหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่ง

Image

Video Baluns

Video Baluns คือ หม้อแปลงต้านกระแสไฟฟ้าสลับที่ส่งสัญญาณวิดีโอ (75 โอห์ม) ไปยังสายไฟ cat 5 (100 โอห์ม) ซึ่งใช้งานเป็นคู่เพื่อส่งสัญญาณต้านกระแสไปยังปลายของอีกตัวหนึ่งและส่งสัญญาณนั้นกลับไปที่ปลายของอีกตัวหนึ่ง การจับคู่สัญญาณต้านทานผิดจะทำให้การส่งสัญญาณล่าช้าส่งผลให้เกิดอาการ “Ghosting Effect” ช่างติดตั้งจะต้องใช้ตัวบาลันในบริเวณที่ที่สาย cat 5 ต่อทำงาน ซึ่งทำให้สะดวกมากขึ้้นหรือเพื่อส่งสัญญาณไปยังบริเวณที่เกิน 500 ฟุต

Image

พาวเวอร์ซัพพลาย

กล้องทั้งหมดจะต้องมีแหล่งพลังงาน อแดปเตอร์พลังงานหรือตัวกล่องที่จ่ายพลังงานมักจะถูกใช้ในการติดตั้ง หากติดตั้งกล้องจำนวน 4 ตัวหรือน้อยกว่านั้น ผู้ติดตั้งจะเลือกที่จะใช้อแดปเตอร์พลังงานและตัวสปลิตเตอร์ขณะที่การติดตั้งที่เกี่ยวกับเรืองกล้องวงจรปิด ให้ใช้ตัวกล่องจ่ายพลังงาน เมื่อเลือกตัวอแดปเตอร์พลังงาน ให้แน่ใจว่าคุณได้รับรุ่นที่เหมาะกับกระแสโวลต์และกระแสแอมแปร์กับกล้องของคุณ

Comments Off

กล้องวงจรปิดแบบมีสายหรือไร้สาย

Posted May 21st, 2013 in Buying Guide by admin

Image

กล้องวงจรปิดที่มีสาย (Wired surveillance)

ระบบกล้องวงจรปิดที่มีสายจะใช้กล้องที่เชื่อมต่อกับตัวมอนิเตอร์หรือตัวดีวีอาร์โดยผ่านสายเคเบิ้ล ตัวเลือกที่ดีที่สุดของกล้องวงจรปิดคือการทำงานด้วยการใช้สาย ซึ่งคุ้มค่ามากกว่า ให้วิดีโอคุณภาพสูงและไม่มีสัญญาณรบกวน

กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless Surveillance)

ระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สายโดยทั่วไปแล้วใช้ความถี่ 2.4 GHz ในการส่งสัญญาณไปหาตัวมอนิเตอร์หรือดีวีอาร์ กล้องวงจรปิดแบบไร้สายส่วนใหญ่จะมีขีดจำกัดอยู่ที่ 200 ฟุตด้วยการส่งภาพที่ชัดเจน ความหนาของกำแพงและสิ่งกีดกั้นอื่นๆ อาจจะลดระยะนี้ได้ ผ่านกล้องแบบไร้สายจะให้ทางเลือกได้มากมายเมื่อติดตั้งกล้อง ส่วนมากยังคงต้องการ AC adapter อยุ่ กล้องวงจรปิดที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกในปัจจุบันแต่ว่ามันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายจำนวนมาก